Projektowanie nowoczesnych ogrodów, projekty ogrodów, architekt krajobrazu Sochaczew

Nasza Oferta

Poznaj naszą ofertę

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą firm oraz indywidualnych klientów, dlatego też przygotowaliśmy cały zakres działań w projektowaniu przez nas terenów. Nasze indywidualne podejście do każdego klienta daje nam satysfakcje a klientowi poczucie zadowolenia z naszych usług. Firmę wyróżnia profesjonalny kontakt z klientem, jesteśmy firmą, która elastycznie dostosowuje się do potrzeb każdego inwestora. Budujemy pozytywne doświadczenia z klientami, oferujemy profesjonalną obsługę, odpowiadamy sprawnie na każdą wiadomość przez co kontakt z nami i wszelkie dalsze etapy przebiegają łatwo i bezproblemowo. Pragniemy aby klient zapamiętał nas jako firmę profesjonalną z którą współpraca jest czystą przyjemnością.

 

- Projekty ogrodów prywatnych (przydomowych)

- Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (skwery, osiedla, parki, tereny rekreacyjne)

- Projekty terenów wokół firm i instytucji 

- Aranżacje balkonów / tarasów 

- Projekty placów zabaw 

- Projekty terenów przy przedszkolach i szkołach 

- Inwentaryzacje dendrologiczne

- Dobór gatunkowy roślin 

- Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu

- Kosztorysy 

- Dokumentacja fotograficzna 

- Nadzór autorski nad projektem.

 

Dlaczego wybrać właśnie nas? Ponieważ oferujemy:

 • konkurencyjne ceny,

 • wysoką jakość usług,

 • ustalone terminy traktujemy poważnie, projekt zawsze jest gotowy do wdrożenia w zaplamowanym terminie,

 • szybką realizację zamówień,

 • wykonujemy profesjonalny wykaz roślin do naszych projektów,

 • stosujemy nowoczesne technologie,

 • rozumiemy klienta, potrafimy trafnie zidentyfikować potrzeby każdego klienta,

 • wysoka jakość i przejrzystość wykonanych przez nas prac,

 • wsparcie i doradztwo na etapie realizacji projektu jak również w późniejszych latach pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,

 • odpowiadamy na wszystkie pytania,

 • posiadamy wykształcenie architektoniczne, wzbogacone kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w pracowni architektury krajobrazu,

 • posiadamy nowoczesne podejście, dzięki czemu wykonane przez nas projekty są unikalne i niepowtarzalne,

 • udzielamy atrakcyjnych rabatów podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym, którzy zdecydowali się z nami współpracować dłużej.

 

Co Robimy

profesjonalne wykonanie usługi

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą. Indywidualne podejście i profesjonalne wykonanie usługi to w PROJECT GARDEN standard. Nie wachaj się wybierz ofertę zapoznaj się z nią i skontaktuj się z nami!

Jak Pracujemy

Jak wygląda współpraca z Projekt Garden

Aby sprawnie przebiegał proces współpracy, a nasze usługi były wykonywane w najwyższym standardzie trzymamy się naszego wypracowanego procesu realizacji zleceń.

Jak Pracujemy

01. Kontakt z klientem:

Kontakt z klientem to kluczowy element współpracy, jesteśmy dla Państwa cały czas do dyspozycji, odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania. Po wybraniu naszej firmy umawiamy się na spotkanie, na którym poznajemy Państwa potrzeby i oczekiwania względem naszej firmy.

02. Inwentaryzacja terenu

Aby wiedzieć na czym mamy pracować musimy dokładnie poznać miejsce realizacji. Podczas oględzin terenu przeprowadzamy inwentaryzację dendrologiczną oraz dokonujemy dokumentacji fotograficznej całego obszaru, poznajemy panujące warunki klimatyczne (np. poziom nasłonecznienia), badamy właściwości fizyko-chemiczne gleby w celu doboru najwłaściwszej roślinności.

03. Projektowanie

Po dokonaniu oględzin terenu, poznaniu wizji i oczekiwań klienta zabieramy się do projektowania. W projekcie uwzględniamy warunki przyrodnicze panujące na danym terenie czy obszarze, co pozwala nam dobrać odpowiednią roślinność. Wykorzystując naszą wiedzę i nowoczesne podejście projektujemy ogród czy też teren zieleni w stylu ustalonym z klientem. W projekcie uwzględniamy rozmieszczenie wszystkich elementów małej architektury ogrodowej i projekty nawierzchni. Wykonany projekt przedstawiamy klientowi, na tym etapie przyjmujemy ewentualne sugestie co należy poprawić, dodać, zmienić itd.

04. Prezentacja gotowego projektu

Kiedy wiemy co klient od nas oczekuje względem przedstawionego projektu, dokonujemy ewentualnych poprawek lub w przypadku akceptacji projektu, tworzymy pozostałe elementy składające się na projekt tj. wizualizacje przestrzenne, wykazy roślin zastosowanych w projekcie.

05. Finalizowanie usługi

Ostatnim etapem naszych usług jest prezentacja multimedialna wykonanego projektu, szczegółowe omówienie każdej części projektu, zaprezentowanie projektowanego terenu w formie spaceru 3D oraz przekazanie klientowi projektu w formie papierowej.

Formularz Kontaktowy

Jesteś zainteresowany/na?

Skontaktuj się z nami!!!

 

 

Projekt Garden Architektura Krajobrazu

Kocierzew Północny 59

99-414 Kocierzew

e-mail: et.projectgarden@gmail.com

tel: +48 725 856 415

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres et.projectgarden@gmail.com Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

eu1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez utworzenie działalności gospodarczej w zakresie usług projektowania ogrodów i terenów zieleni. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez samozatrudnienie.

eu2

Regulamin plików cookies

Regulamin Rodo

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://www.projectgarden.pl/

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Projekt Garden Architektura Krajobrazu Kocierzew Północny 59

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: et.projectgarden@gmail.com

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Obsługa zapytań przez formularz

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

4. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

5. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14.